🍃بســــــــــم الله الرحمن الرحیـــــــــــــــــم🍃

ســـــــــــــلام دوستان

🌺دراین کانال برای درمانگری روی بیماریها جهت کمک و خدمت به همنوعان روشهای مبتدی تا پیشرفته رو بصورت کلاس درس برگـــــــزارمیکنیم.

فایلهای صوتی وتصویری مشاهده خواهیدکرد.🌺🌺🙏

#استادمحمدبهمئی